Disclaimer

Klimaatnieuws wordt samengesteld door vrijwilligers. Wij hebben noch de mankracht, noch de tijd om alle relevante artikelen in de buitenlandse pers te volgen. De selectie die wij maken, is dus per definitie onvolledig en subjectief. Wel maken wij zoveel mogelijk gebruik van onafhankelijke, betrouwbare bronnen. Wij maken onze keuze op basis van wat wij als urgent en relevant inschatten en proberen nieuws te kiezen dat, voor zover wij dit kunnen beoordelen, niet of nauwelijks in de Nederlandse pers is belicht.

Voor feitelijke onjuistheden in de oorspronkelijke berichtgeving kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen. Mocht blijken dat een door ons samengevat artikel onjuistheden bevat, dan zullen we dat rectificeren of, indien noodzakelijk, de betreffende samenvatting verwijderen.