De 25 grootste banken van Europa komen hun groene beloften niet na

De 25 grootste banken van Europa hebben nog steeds geen alomvattende plannen gepresenteerd om zowel de klimaatcrisis als het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Dat roept twijfels op over hun duurzaamheidstoezeggingen, zo waarschuwen campagnevoerders.

bron: The Guardian, 6 september 2021

Terwijl sommige kredietverstrekkers, zoals NatWest, leiderschap tonen op specifieke gebieden (zoals netto-nul doelstellingen en beleid ter beperking van de financiering van nieuwe fossiele brandstoffen) blijkt uit onderzoek door de campagnegroep ShareAction dat geen van de onderzochte banken actie onderneemt op alle belangrijke gebieden.

Dit zijn: biodiversiteit; blootstelling aan sectoren met een hoge CO2-uitstoot; beleid dat de dienstverlening aan sectoren zoals olie en gas beperkt; en het koppelen van de beloning van leidinggevenden aan vooruitgang op het gebied van klimaatkwesties.

Volgens ShareAction kunnen banken protestmoties tegen hun bestuurders verwachten, tenzij ze hun gedrag aanpassen en de best practices van hun sectorgenoten gaan volgen. “Waar beleggers ontevreden zijn over de antwoorden van banken, moedigt ShareAction beleggers aan om tegen bestuurders te stemmen, en om aandeelhoudersresoluties over klimaatverandering en biodiversiteit in te dienen en hier voor te stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van banken in 2022,” aldus de actiegroep.

Uit de studie blijkt dat het beloningsbeleid van de grootste Europese kredietverstrekkers er niet in slaagt grote veranderingen teweeg te brengen. In veel gevallen is de beloning alleen gekoppeld aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de kantoren en filialen van de bank in plaats van aan het beperken van leningen aan koolstofintensieve industrieën.

NatWest, ING en Credit Agricole vormen volgens het rapport de uitzondering: ofwel zij stimuleren hun directeuren om klimaatdoelstellingen vast te stellen die gevolgen hebben voor de leningen die de banken aan bepaalde sectoren verstrekken, ofwel zij koppelen hun beloning aan specifieke klimaatverbintenissen, zoals de uitvoering van hun koolbeleid.

Terwijl 20 van de 25 grootste banken van Europa hebben toegezegd tegen 2050 een CO2-uitstoot van nul te zullen realiseren, hebben alleen Lloyds Banking Group, NatWest en Nordea toegezegd hun gefinancierde emissies tegen 2030 te zullen halveren om ervoor te zorgen dat ze op koers liggen om die doelstellingen te halen. ‘Gefinancierde emissies’ zijn gekoppeld aan de bedrijven of projecten waaraan banken leningen verstrekken of overnemingsdiensten verlenen.

Het rapport voegt eraan toe dat Barclays ook de enige bank was die een beleid had dat betrekking had op capital market underwriting. Daarbij helpen investeringsbanken bedrijven om geld op te halen via de uitgifte van aandelen, ondanks het feit dat deze praktijk verantwoordelijk is voor 65% van de financiering van fossiele brandstoffen door banken.

“Ons onderzoek toont aan dat er een groot verschil is tussen de geloofsbrieven van koplopers en achterblijvers op elk milieu-aspect,” aldus Xavier Lerin, senior bankanalist van ShareAction. “Er is geen excuus voor banken die de toonaangevende praktijken van hun sectorgenoten nog niet hebben overgenomen. Hoewel ook moet worden opgemerkt dat in veel gevallen zelfs de toonaangevende praktijken in de sector nog steeds niet voldoen aan elementaire lakmoesproeven op het gebied van klimaat en biodiversiteit.”

[Lees het volledige artikel.]

Geplaatst in Economische impact en getagd met , , , , , , , , .