Droogte is verborgen mondiale crisis, aldus VN

Droogte is een verborgen mondiale crisis die ‘de volgende pandemie’ dreigt te worden als landen niet dringend actie ondernemen op het gebied van water- en landbeheer en het aanpakken van de klimaatcrisis. Dat stelt de VN in een onlangs verschenen rapport. Het rapport spoort landen aan om dringend maatregelen te nemen.

bron: The Guardian, 17 juni 2021

Minstens 1,5 miljard mensen zijn deze eeuw rechtstreeks getroffen door droogte. De economische kosten zijn geraamd op 124 miljard dollar. De werkelijke kosten liggen waarschijnlijk vele malen hoger, omdat bij dergelijke ramingen geen rekening is gehouden met de gevolgen in ontwikkelingslanden. Dat stelt het United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) in een onlangs verschenen rapport.

Volgende pandemie
Mami Mizutori, de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor risicobeperking bij rampen: “Droogte staat op het punt de volgende pandemie te worden, en er is geen vaccin om het te genezen. Het grootste deel van de wereld zal de komende jaren te kampen krijgen met watertekort. De vraag zal in bepaalde perioden groter zijn dan het aanbod. Droogte is een belangrijke factor in de degradatie van land en de afname van de opbrengst van belangrijke gewassen.”

Volgens haar hebben veel mensen het beeld dat droogte alleen voorkomt in woestijngebieden in Afrika, maar is dit niet het geval. Droogte is nu wijdverspreid, en tegen het einde van de eeuw zullen de meeste landen er in een of andere vorm mee te maken krijgen, aldus het rapport.

Niemand immuun
Mensen leven al 5.000 jaar met droogte, maar wat we nu zien, is heel anders, aldus Mizutori. Menselijke activiteiten verergeren de droogte en vergroten de gevolgen, waardoor de vooruitgang om mensen uit de armoede te halen dreigt te ontsporen.

De ontwikkelde landen zijn niet immuun geweest. De VS, Australië en Zuid-Europa hebben de afgelopen jaren met droogte te kampen gehad. Droogte kost meer dan 6 miljard dollar per jaar aan directe gevolgen in de VS, en ongeveer 9 miljard euro in de EU. Ook dit zijn waarschijnlijk ernstige onderschattingen.

Moderne kijk
Door de bevolkingsgroei worden in veel regio’s ook meer mensen blootgesteld aan de gevolgen van droogte, aldus het rapport. Droogte gaat ook verder dan landbouw alleen, stelt Roger Pulwarty, een senior wetenschapper van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en medeauteur van het rapport.

Hij wijst op de Donau in Europa, waar de steeds terugkerende droogte van de afgelopen jaren gevolgen heeft gehad voor het vervoer, het toerisme, de industrie en de energie-opwekking. “We hebben een moderne kijk op droogte nodig,” aldus Pulwarty. “We moeten kijken hoe we natuurlijke bronnen zoals rivieren en grote stroomgebieden kunnen beheren.”

Veranderende patronen
Veranderende neerslagpatronen als gevolg van de klimaatverandering zijn een belangrijke oorzaak van droogte. Maar volgens het rapport spelen ook het inefficiënte gebruik van watervoorraden en de degradatie van grond door intensieve landbouw en slechte landbouwpraktijken een rol. Ontbossing, overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, overbegrazing en overmatige onttrekking van water voor de landbouw zijn ook belangrijke oorzaken, aldus het rapport.

Mizutori roept regeringen op actie te ondernemen om droogte te helpen voorkomen door de manier waarop water wordt gewonnen, opgeslagen en gebruikt, en hoe land wordt beheerd, te hervormen en te reguleren. Zij stelt dat systemen voor vroegtijdige waarschuwing veel kunnen doen om mensen die in gevaar verkeren te helpen, en dat er tegenwoordig geavanceerde weersvoorspellingstechnieken beschikbaar zijn.

[…]

Geplaatst in Klimaatverandering en getagd met , , , , .