Natuurbeschermers roepen op tot dringend verbod op diepzeemijnbouw

Een motie waarin wordt opgeroepen tot een verbod op diepzeemijnbouw, is in Marseille aangenomen op ’s werelds grootste biodiversiteitstop sinds de pandemie, na een overweldigende steun van regeringen en groepen uit het maatschappelijk middenveld. De motie waarschuwde voor permanent biodiversiteitsverlies en onbekende effecten op ecosystemen.

bron: The Guardian, 9 september 2021

Op het wereldcongres van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) is de bezorgdheid van wetenschappers erkend dat biodiversiteitsverlies onvermijdelijk is, waarschijnlijk permanent zal zijn, en dat de gevolgen voor het ecosysteem van de oceaan onbekend zijn indien diepzeemijnbouw wordt toegestaan.

Natuurbeschermers zeggen dat de motie een sterk signaal afgeeft aan regeringen over het wereldwijde verzet tegen de ontginning van de zeebodem op grote diepte voor waardevolle mineralen en metalen.

Matthew Gianni, mede-oprichter van de Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), zei blij te zijn met de overweldigende steun voor een verbod van overheden, instanties en ngo’s.

“Lidstaten van de Internationale Zeebodemautoriteit, waaronder Frankrijk, dat gastheer was van dit congres, moeten wakker worden en nu actie ondernemen namens de burgermaatschappij en het milieu en een moratorium ondersteunen,” aldus Gianni.

Van de regeringen en overheidsinstanties stemden 81 voor het moratorium, 18 tegen en 28 onthielden zich van stemming. Bij de ngo’s en groepen uit het maatschappelijk middenveld was de stemming voor motie 069 nog gunstiger, met 577 stemmen voor, 32 tegen en 35 onthoudingen.

Het Duitse ministerie van Milieu, de regering van Fiji en vele andere overheidsinstanties stemden voor de motie, aldus de DSCC. Het Verenigd Koninkrijk was een van de landen die zich onthielden van stemming over de motie.

In de motie worden alle staten opgeroepen een moratorium op diepzeemijnbouw te steunen totdat strenge en transparante effectbeoordelingen zijn uitgevoerd, de sociale, culturele en economische risico’s worden begrepen, en de bescherming van het mariene milieu is gewaarborgd. Tevens werden de staten opgeroepen de hervorming van de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) te bevorderen om te zorgen voor transparante en milieuverantwoorde besluitvorming en regelgeving.

Ongeveer 167 landen plus de Europese Unie zijn lid van de ISA, een autoriteit met meerdere agentschappen die is opgericht in het kader van het VN-Zeerechtverdrag. Het orgaan bespreekt momenteel of het al over twee jaar zal beginnen met het verlenen van vergunningen voor commerciële mijnbouw van de zeebodem.

Charles Clover, uitvoerend directeur van de Blue Marine Foundation, een ngo die zich inzet voor het behoud van de zee: “De Internationale Zeebodemautoriteit is zo aan het zicht van het publiek onttrokken dat diepzeemijnbouw, met weinig onderzoek naar de gevolgen voor het milieu, zo ver heeft kunnen vorderen dat het al over twee jaar van start zou kunnen gaan. De overweldigende steun voor deze IUCN-motie is een uiting van wat de wereld eigenlijk wil – een moratorium op diepzeemijnbouw. De ISA moet dit nu heel serieus nemen.”

Natuurbeschermingsorganisaties, waaronder de IUCN, hebben gewezen op het belangenconflict dat aan de basis ligt van de ISA. Het tweeledige mandaat van het ISA, namelijk “de ontwikkeling van diepzeemineralen bevorderen en er tegelijkertijd voor zorgen dat deze ontwikkeling niet schadelijk is voor het milieu”, heeft geleid tot oproepen van de IUCN en anderen voor “beter toezicht” door de internationale gemeenschap om ervoor te zorgen dat het leven in zee wordt beschermd.

[Lees het volledige artikel.]

Geplaatst in Grondstoffen en energie en getagd met , , , , .