Investering van 0,1% van het mondiale BBP kan instorting van ecosystemen voorkomen

De wereld moet zijn jaarlijkse investeringen in de natuur verviervoudigen om de crises van klimaat, biodiversiteit en bodemaantasting tegen het midden van de eeuw te kunnen aanpakken, aldus een nieuw VN-rapport. Om een onomkeerbare aantasting van biodiversiteit en land te voorkomen, moet de financiële waarde van de natuur worden meegewogen.

bron: The Guardian, 27 mei 2021

Door elk jaar slechts 0,1% van het mondiale BBP te investeren in zgn. herstellende landbouw, bossen, verontreinigingsbeheersing en beschermde gebieden om tegen 2050 een financieel gat van 4,1 miljard dollar te dichten, kan de afbraak van natuurlijke ‘ecosysteemdiensten’ zoals schoon water, voedsel en bescherming tegen overstromingen worden voorkomen, aldus het rapport.

Vitaal belang
Het rapport, ‘State of Finance for Nature’, is opgesteld door het VN-milieuprogramma (UNEP), het Wereld Economisch Forum (WEF) en het initiatief ‘Economics of Land Degradation’ (ELD). Volgens de auteurs is er een totale investering van 8,1 miljard dollar nodig voor het in stand houden van de biodiversiteit en de natuurlijke habitats die van vitaal belang voor de menselijke beschaving zijn. Tegen 2050 zou dit neerkomen op een bedrag van 536 miljard dollar per jaar. Dat zou naar schatting ongeveer 0,13% van het mondiale BBP zijn.

Meer dan de helft van het mondiale BBP is afhankelijk van een goed functionerende biodiversiteit. Maar ongeveer een vijfde van de landen loopt het risico dat hun ecosystemen instorten als gevolg van de vernietiging van de natuurlijke wereld. Dat bleek vorig jaar uit een analyse van de verzekeringsmaatschappij Swiss Re. Australië, Israël en Zuid-Afrika behoren tot de meest bedreigde landen.

Afschuwelijke toekomst
In het Unep-rapport wordt gekeken naar op de natuur gebaseerde oplossingen. De auteurs sporen overheden aan om miljarden dollars aan schadelijke landbouw- en fossiele-brandstofsubsidies te herbestemmen ten bate van de natuur, en om de financiële waarde van de natuur mee te nemen in besluitvorming. Tegen 2050 zullen overheden en de particuliere sector wereldwijd 203 miljard dollar moeten uitgeven voor het beheer, het behoud en het herstel van bossen.

Het rapport volgt op een waarschuwing van vooraanstaande wetenschappers in januari dat de planeet een ‘afschuwelijke toekomst van massale uitsterving, afnemende gezondheid en klimaatverstorende omwentelingen’ tegemoet gaat als gevolg van onwetendheid en passiviteit.

Jaarlijks wordt er zo’n 133 miljard dollar in de natuur geïnvesteerd, vaak door nationale overheden. Bijna tweederde daarvan wordt besteed aan het herstel van bossen en veengebieden, regeneratieve landbouw en natuurlijke systemen om vervuiling tegen te gaan.

Belangrijke voorwaarden
Volgens de opstellers van het rapport zouden natuur en klimaat belangrijke leningsvoorwaarden voor overheden moeten zijn in het kader van het uitbreiden van investeringen. Daarbij halen ze het voorbeeld aan van de belasting op benzine in Costa Rica, die wordt gebruikt om een herbebossingsprogramma te financieren. Particuliere investeringen in op de natuur gebaseerde oplossingen maken slechts ongeveer 14% van het huidige totaal uit, aldus het rapport. De auteurs stellen dat deze investeringen moeten worden opgeschaald via koolstofmarkten, duurzame toeleveringsketens voor land- en bosbouw en particuliere financiering.

In het rapport wordt opgemerkt dat de geldstromen die naar de natuur gaan, aanzienlijk kleiner zijn dan geldstromen die naar het klimaat gaan. De auteurs waarschuwen dat de ramingen zeer onzeker zijn vanwege de slechte kwaliteit van de gegevens over investeringen in de natuur. Ze pleiten voor een betere etikettering en tracering van investeringsstromen.

[…]

Geplaatst in Economische impact en getagd met , , , , , .