Komende klimaattop dreigt te mislukken als rijke landen financiële toezeggingen niet nakomen

De VN tikt de leiders van rijke landen op de vingers omdat ze er niet in slagen een klimaatovereenkomst te sluiten ter waarde van 100 miljard dollar per jaar. Deze financiële hulp is cruciaal om ontwikkelingslanden te helpen het gebruik fossiele brandstoffen te beperken en om COP26 tot een succes te maken, aldus de VN.

bron: The Guardian, 20 juni 2021

Het hoofd klimaatverandering van de VN, Patrica Espinosa, heeft gewaarschuwd dat de wereldleiders nog ‘ver verwijderd’ zijn van een akkoord om de rampzalige gevolgen van de opwarming van de Aarde te beperken, met minder dan vijf maanden te gaan vóór een belangrijke klimaattop in Glasgow, COP26.

Tijd dringt
De tijd begint te dringen, aldus Espinosa, die vroeger minister van Buitenlandse Zaken van Mexico was maar nu de leiding heeft over het klimaatbeleid van de VN. In een interview met de Observer vertelt ze dat, hoewel er enige vooruitgang is geboekt op de recente G7-bijeenkomst in Cornwall, er geen vooruitgang was geboekt bij het nakomen van eerdere toezeggingen om 100 miljard dollar per jaar te vinden om ontwikkelingslanden te helpen investeren in groene technologieën. Dat is het bedrag dat hier volgens een onafhankelijke groep wetenschappers voor nodig is (Independent Expert Group on Climate Finance, 2020).

“We zijn nog ver verwijderd van een volledig succes op COP26,” aldus Espinosa. De VN-klimaatconferentie, die op 31 oktober in Glasgow van start gaat, wordt van bijzonder belang geacht in de strijd tegen de opwarming van de Aarde. Als gevolg daarvan smelten nu al de ijskappen, stijgt de zeespiegel, verdwijnen koraalriffen en raken weersystemen over de hele planeet ontregeld.

Catastrofe
In het klimaatakkoord van Parijs van 2015 is afgesproken dat de landen zouden proberen om de temperatuurstijging te beperken tot minder dan 1,5 °C graden door de uitstoot van fossiele brandstoffen (de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de Aarde) drastisch te beperken. ‘Glasgow’ zal de eerste gelegenheid zijn om het effect van de in Parijs gedane beloften te beoordelen en om nieuwe maatregelen te nemen om een wereldwijde catastrofe af te wenden.

De G7 had de hoop geuit dat dit proces vóór COP26 een impuls zou kunnen krijgen, maar Espinosa toonde zich teleurgesteld: “Wat de financiering betreft, had ik gehoopt op een duidelijker signaal over hoe en wanneer we de toezegging om 100 miljard dollar vrij te maken, kunnen nakomen”.

Essentiële voorwaarde
Het nakomen van die belofte wordt van cruciaal belang geacht als ontwikkelingslanden zich willen houden aan de plannen om de uitstoot terug te dringen en de kostbare maatregelen te nemen die nodig zijn om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Op de G7-top is toegezegd het streefcijfer vóór COP26 te halen, maar hoeveel geld de rijkere landen precies bereid zijn te geven, blijft onduidelijk.

“Dit is een voorwaarde voor een goede basis voor een succesvolle klimaattop,” aldus Espinosa. “Het is essentieel. We kunnen ons geen gebrek aan succes veroorloven. COP26 moet de wereld enig gevoel van hoop kunnen geven. Er is niet veel tijd. Het is nu al eind juni.”

[…]

Geplaatst in Klimaatrechtvaardigheid en getagd met , , , , , , , , , , , .