Terugdringen methaanuitstoot is snelste manier om de opwarming van de Aarde af te remmen

Volgens een nieuw VN-rapport is het terugdringen van de methaanuitstoot van cruciaal belang om de klimaatcrisis aan te pakken en het extreme weer waar veel mensen nu al mee te maken hebben, snel in te dammen. Methaan is verantwoordelijk voor 30% van de opwarming van de Aarde. Het broeikasgas komt vrij door fossiele brandstoffen, vee en rottend afval.

bron: The Guardian, 6 mei 2021

In 2020 was er een recordstijging van de hoeveelheid methaan, het krachtige broeikasgas dat wordt uitgestoten door de fossiele-brandstofindustrie, vee en rottend afval. Het terugdringen ervan is de meest effectieve maatregel die beschikbaar is om de opwarming van de Aarde op korte termijn af te remmen. Dat stelt Inger Andersen, directeur van het VN-milieuprogramma.

Bestaande technologie
Uit het rapport blijkt dat methaanemissies tegen 2030 bijna gehalveerd kunnen worden met behulp van bestaande technologie en tegen redelijke kosten. Een aanzienlijk deel van de maatregelen zou zelfs geld opleveren, zoals het opvangen van methaangaslekken op locaties waar fossiele brandstoffen worden gewonnen.

Door deze vermindering zou de opwarming van de Aarde rond 2045 met bijna 0,3 °C afnemen. Daarmee zou de wereld op koers blijven voor de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken. Methaanreducties zouden ook nu al tot minder luchtverontreiniging leiden en veel vroegtijdige sterfgevallen en misoogsten voorkomen.

84 keer zo krachtig
Methaan is over een periode van twintig jaar 84 keer zo krachtig in het vasthouden van warmte als CO2. Het is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de wereldwijde opwarming tot nu toe. Maar in de atmosfeer breekt het binnen ongeveer tien jaar af. Dit in tegenstelling tot CO2, dat eeuwenlang in de lucht blijft.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot blijft dus van cruciaal belang voor het voorkómen van een klimaatcatastrofe. Maar sommige deskundigen vergelijken het terugdringen van de CO2-uitstoot in de lucht met het langzame proces van het tot stilstand brengen van een mammoettanker; het terugdringen van de methaanuitstoot daarentegen is vergelijkbaar met het afzetten van de motor van een speedboot en deze snel tot stilstand brengen.

Krachtige hefboom
Prof. Drew Shindell van de Duke-universiteit, hoofdauteur van het VN-rapport: “We zien dat veel aspecten van klimaatverandering zich in de echte wereld sneller manifesteren dan onze prognoses.” Hij noemt toenemende hittegolven, bosbranden, droogtes en zware stormen. “We kunnen daar niet veel aan doen, behalve dan via het verminderen van de methaanuitstoot – de krachtigste hefboom die we hebben om het klimaat op korte termijn te beïnvloeden. Dit is iets dat we echt moeten doen voor het welzijn van iedereen op de planeet in de komende twintig tot dertig jaar.”

Volgens Shindell nemen methaanemissies nu sneller toe dan op enig ander moment in de bijna veertig jaar aan de waarnemingsgegevens (NOAA, 2021). “Ondanks de coronapandemie is de methaanuitstoot omhooggeschoten – het gaat heel erg snel de verkeerde kant op.”

Essentiële maatregel
De stijging is deels te wijten aan het toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen, vooral gas geproduceerd door fracking. Ook wetlands stoten waarschijnlijk meer methaan uit naarmate ze opwarmen.

“Het is essentieel om de methaanuitstoot te verminderen omwille van de klimaatverandering op korte termijn,” aldus Shindell. “Maar het is net zo essentieel om de CO2-uitstoot te verminderen omwille van de klimaatverandering op lange termijn. Positieve bijkomstigheid is dat de meeste van de maatregelen die nodig zijn om de methaanuitstoot te verminderen, ook gezondheidsvoordelen hebben en financieel iets opleveren.”

[…]

Geplaatst in Klimaatverandering, Oplossingen en getagd met , , , , .